De Slag om Bourtange

« Terug

Op zaterdag 04 en zondag 05 juni 2016 wordt, in en rond de vesting Bourtange, weer het grootse schijngevecht, “De Slag om Bourtange” gehouden. 

Dit jaar is het weer even 1814 in Bourtange. Troepen van Napoleon bevinden zich in de vesting. Het Nederlandse leger, gesteund door hulpvaardige legers uit onder meer, België, Duitsland, Engeland en Frankrijk proberen om hun vesting te heroveren.

Ongeveer 400 soldaten hebben hun kampementen in en om de vesting opgezet. Kleding, wapens, keukengerei, tenten, kampleven en voedingsgewoontes zijn exacte kopieën van de tijd rond 1814. De bezoeker reist daadwerkelijk terug in de tijd.  Beide dagen zijn er overal in vesting schermutselingen en schouwspelen en kan men van dichtbij meemaken hoe het krijgsvolk leeft en werkt in de kampementen en handel bedrijft. 

Het hoogtepunt is de groots opgezette slag. Een grote parade met alle soldaten (uitgezonderd de gesneuvelden en gewonden) sluiten het evenement. 

Het gebulder van de kanonnen, de knallen van de musketten, de krijgsmelodieën op trommels en fluiten en het zien van heldhaftige soldaten die voor hun land vechten, zullen de bezoeker nog lange tijd bijblijven. 

“Tastbare” geschiedenis dus, waar men zich middenin kan begeven!

Programma

Vanaf donderdag 2 juni marcheren er al militairen uit het Napoleontische tijdperk in en om de vesting Bourtange. Op zaterdag 4 juni is om 10.00 uur de officiële opening. Op zaterdag en zondag vinden vanaf 11.00 uur allerlei activiteiten in de vesting plaats en zijn de bivakken open voor het publiek.

Vrijdag:

Aankomst re-enactors, inschrijven en opbouw bivak.

Kruituitgifte

 

Zaterdag:

08.30 Officieren overleg

10.00 Opening

Ravelijn bij de friesse poort 

11.00  Muziek?/exercitie?/ Schietbaan

Locatie 

12.00 Schermutseling “eerste nadering van de Geallieerden”

Locatie D ravelijn tegenover stijger

13.00 Roering in de vesting

Locatie E marktplein

14.00 Aanval op de vriesse poort

Ravelijn bij de vriesse poort

15.00 Non combat scenario “uitbetaling en roering”

Locatie E marktplein

16.00 Aanval vanuit Duitsland

Locatie eilandje achter de sikkepit

Aansluitend parade terug in vesting

Gedurende de dag eventuele overige burger/non combat scenario’s en uitbeldingen

Wachtlopen

Kleine ruzies

Trainingen

Smokkelen

Verspreiden propaganda en pamfletten door oproerkraaiers en onopvallende soldaten en burgers

Controleren door douane dmv persoonsbewijzen 

Wachtlopen 

 

Zondag:

Vanaf reveille: excercities en trainingen naar eigen inzicht zonder te schieten.

10.00 officers meeting/ staff meeting- maquette

11.00 Non combat scenario “werving en training”

Locatie E Marktplein of ?

12.00 Scenario “2e nadering van de geallieerden”

Locatie D ravelijn tegenover stijger

13.00 non combat scenario “Schietbaan”

Locatie ?

14.00  rechtspraak in de vesting (wachtdelict)

Locatie E Marktplein

15.00 “De slag om Bourtange”

Locatie C kroonwerk sikkepit en bisschopsweg

Gedurende de dag eventuele overige burger/non combat scenario’s en uitbeeldingen

Wachtlopen

Kleine ruzies

Trainingen 

Smokkelen

Verspreiden propaganda en pamfletten door oproerkraaiers en onopvallende soldaten en burgers

Controleren door douane dmv persoonsbewijzen

Wachtlopen


 

Entree:

Volwassenen €  8,50

Kinderen €  4,50

Gezinskaart €22.00

Kinderen tot 6 jaar  vrij